Гончар Ніна Іванівна, учитель початкових класів Богачівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" Звенигородської районної ради Черкаської області

 

       Провідне місце у новій школі відводиться вчителям нової формації, які перебувають в авангарді суспільних та освітніх перетворень, які є агентами сучасних змін. Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, мають академічну свободу, володіють навичками планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін. Самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес [1].

І справді, зрозуміти цей світ самій дитині дуже складно, вона потребує допомоги дорослих. Допомогти може тільки той, хто сам в достатній мірі володіє знаннями про цей новий світ, приймає все нове і сам здатний змінитися.

      Це - Новий учитель. За новими Державними стандартами освіти ключовою фігурою Нової школи є вчитель, оскільки якість освіти не може бути вище якості вчителів, які у ній працюють. Учитель - творчий, незалежний, конкурентоспроможний, різнобічний, культурний, морально і духовно розвинений, та й просто людина, яка любить свою роботу і своїх вихованців.

Із цього питання у ХХ столітті проводилися дослідження учнів 30 -х років, включали в портрет сучасного, на їх погляд вчителя:

 • Знання предмета і володіння методикою;
 • Гарні взаємини з учнями;
 • Уміння справедливо оцінювати знання учнів;
 • Дотримання дисципліни;
 • Зовнішній вигляд.

Як бачимо, учні 30 -х років у вчителеві більше цінували знання предмета, загальну ерудицію, високу моральність.

Серед рис, що характеризують ідеального вчителя в очах школярів 60 -х років, описані наступні:

 • Врівноваженість;
 • Авторитет, сильна воля;
 • Знання предмета, вміння говорити логічно і виразно;
 • Приємна зовнішність, розуміння своїх учнів;
 • Вимогливість самостійності, любов до педагогічної роботи.

Тут ми вже бачимо, як поступово на перші місця виходять особистісні якості вчителя.

У 1992 році на базі столичних шкіл було проведено аналогічне анкетування. Педагогам та учням запропоновано розташувати в порядку значимості 58 якостей вчителя. Ось якими якостями наділили Нового вчителя учні того часу:

 • талановитий (85 голосів);
 • цікавий у спілкуванні (81);
 • справедливий у вимогах (80);
 • розуміючий (75);
 • поважаючий своїх учнів (53);
 • освічений (45);
 • учитель, який має почуття гумору (40);
 • уважний (35);
 • готовий надати допомогу (35);
 • гарний, добрий (23).

Зверніть увагу, до першої п'ятірки увійшли тільки особистісні характеристики вчителя, а рівень освіченості та знання предмета відійшло на 6 місце! Чітко видно й те, що такій якості, як любов до дітей, школярі віддали одне з перших місць, а педагоги - 28 -е! [2].

Сучасний вчитель – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне проблемне питання «чому навчать школярів?». Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. Про це ми читаємо в державній національній програмі «Освіта», де наголошується, що один із головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності «підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня» [3].

 Знання, якими нeoбхідно володіти вчителю нової формації:

 • основи наукової теорії, гносеології, методології;
 • добре знання предмета спеціалізації;
 • енергії, що дозволить показати особисту впевненість учителя та стимулювати творчий процес пізнання.

 Уміння, якими повинен володіти вчитель нової формації:

 • любити дітей - найважливіший компонент принципу гуманізму й найважливіша якість вихователя, учителя;
 • безумовно приймати світ і людину;
 • поважати в дитині людину, бачити в кожному особистість;
 • вірити в дитину як у людину - вираження оптимістичної лінії та гуманізму;
 • знати дитину як людину - без знання душі особистості виховання є сліпим;
 • бути гуманним - значить бути людинознавцем;
 • розуміти дитину як людину, уміти поставити себе на її місце, побачити світ її очима;
 • дбайливо ставитись до духовного світу та природи особистості - кожна особистість має свій неповторний духовний світ, свій досвід, звички, погляди;
 • берегти й розвивати почуття власного достоїнства - без цього неможливе ані виховання, ані самовиховання;
 • стати другом дитини - як людини, як співучасника освітнього процесу;
 • уміти цілісно мислити, трансформувати негативні проблеми, настрої, устремління в позитивні;
 • орієнтація на культуру педагогічної праці, на цілісний світогляд;
 • не нашкодити здоров'ю, психіці учня;
 • мотивувати цілісне сприйняття світу особистістю учня;
 • мотивувати позитивний вибір учня в ситуаціях заданості й невизначеності;
 • працювати в біоадекватних методиках і технологіях освіти [4].

Таким чином вчитель нової формації має бути:

 • Вчитель XXI століття це той, хто в першу чергу вміє знаходити спільну мову зі своїми учнями. Це означає, він повинен бути ідеальним психологом.
 • Крім того, вчитель повинен йти в ногу з часом, бути різнобічною людиною, не обмежуватися лише сферою свого предмета.
 • Учитель повинен мати хороший словниковий запас. Це професіонал- ерудит, який знає не лише свій предмет. Вимогливість і суворість не повинні закривати його здатності бути в процесі виховання помічником, порадником і другом своїх учнів.
 • Він повинен бути сучасною інтелігентною людиною, обов'язково володіти новими технологіями. Тільки вчитель, котрий йде в ногу з часом, здатний зрозуміти своїх нових учнів і бути їм цікавим.
 • Не чекайте винагороди за свою роботу (ні плати, ні подяки). Праця педагога - робота на віддалене майбутнє. Але все ж, держава і суспільство повинні забезпечити педагогам гідні умови життя і роботи. Щоб вчитель не був націлений на задоволення первинних потреб (харчування, одяг, житло), а на перше місце ставив потреби вищого порядку, тобто соціальні - це потреба у визнанні, у самовираженні і самореалізації.
 • Не бійтеся своїх помилок. Експериментуйте, шукайте і будьте самокритичні.
 • Ніжний дотик до особистості дитини є професійною якістю «зразкового педагога». Зберігайте в собі людяність. Умійте бути дітьми. Сприймайте своє учительство як спосіб продовжити своє дитинство і зрозуміти своїх вихованців.
 • Намагайтеся нічому не вчити дитину безпосередньо. Вчіться самі, самовдосконалюйтеся. Нехай дитина, дивлячись на Вас, побачить, як можна вчитися.
 • Допомагайте і підтримуйте працю дитини, стимулюйте її творчі ідеї, готуйте до майбутнього динамічного життя, щоб згодом вона стала самостійною, творчою, впевненою в собі людиною!
 • Вірте в себе. Керуйте власним часом: Того, хто запізнюється, карає життя. Винагороджуйте себе: Зробіть, доможіться - досягнете успіху! Діти цінують успішних людей і прагнуть бути такими ж [2].

Учитель нової формації - це ще й лідер - сучасний, гуманний, aceртивний лідер як реальна людина, яка живе відкрито у своєму світорозумінні й поведінці у світі. Він піклується прo благо кoлeг, свою моральну стабільність і світоглядну визначеність, зрозумілий для оточуючих людей. Він виявляє та викорінює несправедливість. Лідер поглиблює своє розуміння добра та блага [4].

Отже стає зрозуміло, що в сучасних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники. Вчитель має володіти високим рівнем соціальної відповідальності, управляти процесами навчання, виховання, розвитку. Не навчати, а направляти навчання, не виховувати, а керувати процесом виховання повинен вчитель. Справжній майстер свого діла залишається у навчально-виховному процесі як би «за кадром». Учитель – це образ, який залишається у пам’яті дитини назавжди. «Добрий він, чи поганий», - це завжди той, хто завжди знаходиться під пильним поглядом батьків та дітей. Саме тому вчитель завжди був і залишається взірцем естетичних смаків, вишуканих манер і високого особистого іміджу.

 Список використаної літератури

 1. Зустріч учителів нової формації / Відділ освіти Великописарівської державної адміністрації / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vpysarivka.osv.org.ua/news/16-22-55-17-10-2018//
 2. Адміністрування школи / [Електронний ресурс]: Освіта. ua.– [сайт] Режим доступу:http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/41904/
 3. Замкова І. І. Модель сучасного вчителя. [Електронний ресурс]. / Комунальний заклад Верхівцевський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа №1-дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області – [сайт] : Режим доступу: http://osvita-verh.dp.ua/files/2015/Zamkova.pdf
 1. Мажикеєв Т. Учитель нової формації як великий учитель / [Електронний ресурс]: Освіта. ua. – [сайт] : Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/psychology/6617/