Друк

Гончар Ніна Іванівна, учитель початкових класів Богачівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" Звенигородської районної ради Черкаської області

 

       Провідне місце у новій школі відводиться вчителям нової формації, які перебувають в авангарді суспільних та освітніх перетворень, які є агентами сучасних змін. Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, мають академічну свободу, володіють навичками планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін. Самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес [1].

І справді, зрозуміти цей світ самій дитині дуже складно, вона потребує допомоги дорослих. Допомогти може тільки той, хто сам в достатній мірі володіє знаннями про цей новий світ, приймає все нове і сам здатний змінитися.

      Це - Новий учитель. За новими Державними стандартами освіти ключовою фігурою Нової школи є вчитель, оскільки якість освіти не може бути вище якості вчителів, які у ній працюють. Учитель - творчий, незалежний, конкурентоспроможний, різнобічний, культурний, морально і духовно розвинений, та й просто людина, яка любить свою роботу і своїх вихованців.

Із цього питання у ХХ столітті проводилися дослідження учнів 30 -х років, включали в портрет сучасного, на їх погляд вчителя:

Як бачимо, учні 30 -х років у вчителеві більше цінували знання предмета, загальну ерудицію, високу моральність.

Серед рис, що характеризують ідеального вчителя в очах школярів 60 -х років, описані наступні:

Тут ми вже бачимо, як поступово на перші місця виходять особистісні якості вчителя.

У 1992 році на базі столичних шкіл було проведено аналогічне анкетування. Педагогам та учням запропоновано розташувати в порядку значимості 58 якостей вчителя. Ось якими якостями наділили Нового вчителя учні того часу:

Зверніть увагу, до першої п'ятірки увійшли тільки особистісні характеристики вчителя, а рівень освіченості та знання предмета відійшло на 6 місце! Чітко видно й те, що такій якості, як любов до дітей, школярі віддали одне з перших місць, а педагоги - 28 -е! [2].

Сучасний вчитель – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне проблемне питання «чому навчать школярів?». Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. Про це ми читаємо в державній національній програмі «Освіта», де наголошується, що один із головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності «підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня» [3].

 Знання, якими нeoбхідно володіти вчителю нової формації:

 Уміння, якими повинен володіти вчитель нової формації:

Таким чином вчитель нової формації має бути:

Учитель нової формації - це ще й лідер - сучасний, гуманний, aceртивний лідер як реальна людина, яка живе відкрито у своєму світорозумінні й поведінці у світі. Він піклується прo благо кoлeг, свою моральну стабільність і світоглядну визначеність, зрозумілий для оточуючих людей. Він виявляє та викорінює несправедливість. Лідер поглиблює своє розуміння добра та блага [4].

Отже стає зрозуміло, що в сучасних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники. Вчитель має володіти високим рівнем соціальної відповідальності, управляти процесами навчання, виховання, розвитку. Не навчати, а направляти навчання, не виховувати, а керувати процесом виховання повинен вчитель. Справжній майстер свого діла залишається у навчально-виховному процесі як би «за кадром». Учитель – це образ, який залишається у пам’яті дитини назавжди. «Добрий він, чи поганий», - це завжди той, хто завжди знаходиться під пильним поглядом батьків та дітей. Саме тому вчитель завжди був і залишається взірцем естетичних смаків, вишуканих манер і високого особистого іміджу.

 Список використаної літератури

  1. Зустріч учителів нової формації / Відділ освіти Великописарівської державної адміністрації / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vpysarivka.osv.org.ua/news/16-22-55-17-10-2018//
  2. Адміністрування школи / [Електронний ресурс]: Освіта. ua.– [сайт] Режим доступу:http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/41904/
  3. Замкова І. І. Модель сучасного вчителя. [Електронний ресурс]. / Комунальний заклад Верхівцевський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа №1-дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області – [сайт] : Режим доступу: http://osvita-verh.dp.ua/files/2015/Zamkova.pdf
  1. Мажикеєв Т. Учитель нової формації як великий учитель / [Електронний ресурс]: Освіта. ua. – [сайт] : Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/psychology/6617/