Лебедь Світлана Валентинівна,

учитель математики

 Свидівоцької ЗОШ I-III ступенів

Черкаської районної ради

Нові інформаційні технології мають величезний діапазон можливостей для збагачення навчально-виховного процесу у сучасній школі та системи освіти в цілому. Одним з таких дидактичних засобів, який розвиває потенціал, є мультимедіа.

У перекладі з англійської multimedia – багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію в режимі діалогу і тим самим розширює галузь знання у навчальному процесі [1].

З метою розвитку особистості потрібно враховувати, що навчальний матеріал повинен: сприяти розвитку мислення та пізнавальної активності, забезпечувати індивідуальну траєкторію навчання.

Комп’ютерна технологія постійно вдосконалюється, стає більш доступнішою і гнучкою. У навчальний процес України все частіше впроваджуються мультимедійні засоби навчання, серед яких важливе місце посідають мультимедійні презентації.

Мультимедійна презентація навчального матеріалу – спосіб пред’явлення творчо переробленого вчителем, адаптованого для певного віку учнів мовної інформації у вигляді логічно завершеної добірки слайдів з певних тем [2]. Мультимедійна презентація базується на використанні аудіовізуальних можливостей комп’ютерних технологій.

Найдоступнішим засобом для створення власних комп’ютерних навчальних продуктів є програма Power Point – майстер створення презентацій. Презентація може стати своєрідним планом уроку, його логічною структурою, тобто може бути використана на будь-якому етапі уроку або на будь-якому уроці: вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або під час виконання домашнього завдання та ін. Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, креативність. У роботі вчителя вона забезпечує: інформаційну підтримку; ілюстрування; використання різноманітних вправ; економію часу і матеріальних засобів;  активізацію пізнавального інтересу учнів; розширення освітнього простору уроку. Застосування мультимедійних презентацій на уроках має важливе значення, свідченням чого є: інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу; багатоаспектний розвиток школяра;  ефективність використання навчального часу; можливість забезпечення зворотного зв’язку з кожним учнем; оперативність одержуваної інформації; підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером.

Кожен учитель знає, як відбувається запам’ятовування інформації: якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання «включення» слухового та зорового каналів інформації учень спроможний засвоїти до 60% інформації. А застосування мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином, використання мультимедії значно сприяє засвоєнню навчальної інформації кожним школярем.

Педагогічна практика переконує в тому, що систематичне використання комп’ютера, зокрема мультимедійних презентацій, на уроці, сприяє: підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зростанню продуктивності уроку; реалізації міжпредметних зв’язків; логізації й структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів; зміні ставлення школярів до комп’ютера (вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі людської діяльності).

Як уже зазначалося, використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку. В роботі з учнями під час уроку можна використовувати різноманітні інформаційно-комунікаційні засоби: електронні підручники та словники; окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації) тощо. Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття учнями. Не логічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Мультимедійна інформація повинна бути чіткою, лаконічною, доступною. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, удосконалюють уміння працювати на комп’ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде творчим, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння учнів працювати в парах і групах.

Сучасних учнів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я: «Почую – забуду, побачу – запам’ятаю, зроблю сам – зрозумію». І саме урок з використанням мультимедійних технологій дає можливість не тільки почути, щоб не забути, а й побачити, щоб запам’ятати. А далі – вдало дібраний дидактичний матеріал або інтерактивні засоби завершують процес вивчення нового матеріалу, даючи можливість виконати завдання самостійно, щоб усе зрозуміти. Ось чому використання мультимедійних презентацій на уроках є актуальним і цікавим носієм інформації для дітей.

 Використана література

  1. Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога / [Електронний ресурс]. І. В. Бученко. – Київ, 2007. – Режим доступу: http://ippo.org.ua  – Назва з екрану.
  2. Маркус Н. В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів / Н. В. Маркус // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: 3б. наук. пр. – Рівне, 2002. – Вип. 23. – С. 171-173.
  3. Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С. П. Новиков  // Педагогика – 2003. – № 9. – С.32-38.
  4. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко – Київ : А.С.К., 2004. – 192 с.

 

 

http://realpornhero.com
pornindianx.com
Free porn tube

Hot xxx clips

pornkro.com

pornaph

xxxporntimes
bestfreexxporn.com
moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube
xssn.net
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download
online xxx sex shares
video sitemap video sitemap video sitemap xnxx