Алєксєюк Віталіна Сергіївна,

учитель математики та інформатики

Золотоніської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради

Черкаської області

 

 На даному етапі розвитку технологій в нашій освіті молодому вчителеві вже замало просто мати ґрунтовні предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно мудро застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, виявляти продуктивність в організації та плануванні уроків.

Впровадження мультимедійних технологій це один зі способів розвитку пізнавальної активності учнів, який дає змогу підвищити ініціативність і зацікавити учнів до навчання.

Життя перед сучасною школою поставило деякі з важливих педагогічних завдань, в них входять: використання інноваційних форм організації навчання, розробка нових педагогічних міркувань та підходів до навчально-виховного процесу, в центрі яких – індивід дитини з її потребами, зацікавленістю та життєвими проблемами. Сучасна школа потребує докорінних змін, новітніх освітніх технологій [1, с. 115].

Забезпечення всебічного розвитку і виховання учнів, утворення особистості, підготовленої до активного і позитивно-творчого прогресу, здатної самостійно здійснювати життєвий вибір та приймати креативні рішення — все це вміле використання сучасних підходів до проведення уроків.

Комп'ютерна техніка з шаленою швидкістю потрапляє в життя навчальних закладів і є ще одним дійовим технічним засобом, за допомогою якого можна значно збагатити освітній процес. Також, цей метод навчання дуже цікавий і для молодих спеціалістів: сприяє краще оцінити спроможність й надбання дитини до навчання, проконтролювати їх, зрозуміти, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми й методи навчання.

Комп'ютерні технології постійно модернізовуються, стають більш масовими, багатофункціональними. Мультимедійні презентації займають чи не найперше місце у навчальному процесі школи: вчитель вміло впроваджує мультимедійні засоби навчання. Використання мультимедійних технологій дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення та відео зображення [2, с.102]. Отже, використання мультимедіа чимало сприяє усвідомленню навчального матеріалу кожним учнем.

Постійне використання комп’ютера та мультимедійного проектора, зокрема створених у PowerPoint мультимедійних презентацій, на уроці допомагає:

 • підвищенню ефективності уроку;
 • впровадження міжпредметних зв’язків;
 • систематизації навчального матеріалу, що неабияк збільшує рівень знань учнів;
 • організація проектної діяльності з допомогою вчителя;
 • відношення учнів до комп’ютера: діти бачать його не як сьогоденну іграшку, а як всесторонній інструмент для результативної роботи в будь-яких сферах людської діяльності [3, с.235].

Мультимедійні презентації дають змогу молодому вчителю при найменшій підготовці та невеликих затрат часу підготувати матеріали. Уроки, складені завдяки програмі PowerPoint, продуктивні в роботі над інформацією.

Об'єднання традиційного уроку з мультимедійним проектором дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, в наслідок цього, процес навчання більш ефективним, інформаційним, доступним.

У процесі використання на уроці мультимедійних технологій план уроку майже не змінюється. У ньому зберігається хід уроку, змінюються, напевно, тільки їх тимчасові характеристики. Етап мотивації в даному випадку, варто відзначити, збільшується і несе пізнавальне навантаження. Це потрібна умова результативності навчання, оскільки без зацікавленості до здобуття знань, без уяви й емоцій виключається можливість творчої діяльності учня.

Школярів привертає сучасність проведення мультимедійних уроків. Учні самостійно вчаться працювати з навчальною, довідковою та іншими джерелами з предмета.

Для активного спілкування, за якого учні прагнуть висловити власну думку, у класі створюються спеціальні умови, вони із задоволенням виконують завдання, проявляють зацікавленість до матеріалу, що вивчається. Дану технологію можна застосовувати для повідомлення теми уроку, як супровід до роз'яснення молодого спеціаліста як електронний посібник та для контролю знань.

Досвід використання комп'ютерних слайдових презентацій у навчальному процесі закладу освіти підкреслив безсумнівні переваги цього виду навчання:

 

 • поєднання усного матеріалу з демонстрацією слайд-фільму дає змогу сконцентрувати візуальну увагу учнів на особливо значущих моментах уроку;
 • використання гіперпосилань і мультимедіа в єдину презентацію дозволяє зробити викладання навчального матеріалу системним, яскравим і переконливим. [4, с.42]

Форми та місце використання мультимедійної презентації (або навіть окремого її слайда) на уроці залежать від змісту цього уроку, мети, поставленої молодим вчителем.

Найпоширенішою є фронтальна форма, коли вчитель ілюструє матеріал слайдами на екрані за допомогою мультимедійного проектора. В загальному, презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу в різних формах: розповіді, евристичної бесіди, діалогу, вирішення проблемних обставин.

Подвійну користь має систематичне використання вчителем презентацій на уроках. Під час перегляду комп'ютерної презентації на уроці учні отримують корисні для них знання та отримують уявлення про можливості програми Power Point і, самі того не підозрюючи, вчаться грамотно оформляти слайди. Тут діє методичний спосіб «роби як я»: під час перегляду комп'ютерної презентації на уроці учні здобувають представлення про спроможність програми Power Point і, самі не здогадуючись, навчаються грамотно оформляти слайди. Набутий досвід допомагає учням представляти належні роботи на олімпіадах різних рівнів.

Одним з ефективних способів підвищення мотивації до навчання та розвитку творчих здібностей на сучасному етапі є використання комп'ютерів у навчальній діяльності та виглядає цілком природним на думку дитини.

Дидактичні завдання, які ефективно допомагають подавати уроки з мультимедійним супроводом:

 

 • сформувати мотивацію до навчання в цілому;
 • вивчити базові знання предмету;
 • виробляти навички самоконтролю.

 

Створюючи кожен навчальний мультимедійний засіб, вчитель намагається, щоб він відповідав всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності [5, с. 35].

Однак під час створення мультимедійної презентації потрібно враховувати не лише відповідні принципи традиційної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій.

Важливими моментом при розподілі навчального матеріалу на слайдах презентації є те що він повинен подаватися частинами, зручними для сприйняття дитиною. Немає логіки в тому щоб на одному слайді розміщувати багато зайвої інформації, навіть якщо вона має відношення до плану уроку.

Отже, значення мультимедійних технологій у навчальному процесі закладу освіти має колосальне значення у сучасній освіті, та в роботі молодого вчителя в цілому. Мультимедійна інформація відрізняється доступністю, лаконічністю, чіткістю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на комп'ютері. На власному досвіді можливо переконатися, якщо застосування мультимедійних технологій добре обмірковане, урок буде цікавим, життєвим, образним, наочним, дозволить розвивати вправність учнів функціонувати в парах і групах.

    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Інтернет у нашому житті // Позакласний час. – 2012. – № 21/22. – С. 115-126.
 2. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід,перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка,2003.
 3. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
 4. Нікіфорова, Інна. Новітні інформаційні технології: повсякденність чи недосяжна мрія українського школяра? / І. Нікіфорова // Фінансовий контроль. – 2015. – № – С. 42-47.
 5. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.

 

http://realpornhero.com
pornindianx.com
Free porn tube

Hot xxx clips

pornkro.com

pornaph

xxxporntimes
bestfreexxporn.com
moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube
xssn.net
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download
online xxx sex shares
video sitemap video sitemap video sitemap xnxx