Особливості інтелекту творчого учня.

Шановні молоді вчителі!

     Творча молодь завдає клопоти викладачам оригінальними питаннями, несподіваними відповідями, припущеннями, оригінальним гумором та схильністю до жартів. Творчість потрібно оцінювати, застосовуючи критерій оригінальності, корисності щодо кожної молодої людини індивідуально.

 Запрошуємо переглянути витяги із статті Роксоляни Швай, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології, педагогіки і права Національного університету «Львівська політехніка»: «Інтеракція «Викладач – творчий учень» у світлі сучасних педагогічних тенденцій» та висловити свої думки щодо труднощів, які виникають у відносинах з творчими учнями в процесі Вашої педагогічної діяльності на форумі сайту віртуальної школи професійного становлення молодого педагога.

 На підставі досліджень Дж. П. Гілфорда, Е.П. Торренса, Е. Нецке, К. Шмідта та інших можна узагальнити характеристики творчого учня, тобто, описати модель ідеального творчого учня.

Особливості інтелекту творчого учня.

1.       Характеризується неперервністю мислення, а саме:

 • може створити багато розв’язків однієї проблеми;
 • легко конструює вирази з певних фраз, слів, творить їх нове поєднання;
 • створює оригінальні порівняння, метафори, синоніми, асоціації.

2.     Характеризується гнучкістю мислення, а саме:

 • учень трансформує і модифікує ідеї, шукаючи кращих рішень, може легко змінювати напрямки досліджень, виходити за межі відомого та звичні схеми рішень;
 • учень може придумати нестандартне застосування предметів щоденного вжитку, пристроїв та засобів;
 •  може вільно змінювати і доповнювати різні геометричні фігури та рисунки, отримуючи нові мистецькі рішення.

3.     Характеризується оригінальністю мислення:

 • учень показує рідкісні, унікальні рішення, такі, що мають сенс;
 • думає в оригінальних спосіб, не зважає на думку інших;
 • швидко стомлюється. розв’язуючи закриті проблеми (конвергентні) і певні алгоритми, намагається у всі рішення помістити нетипові асоціації, ідеї.

4.     Характеризується вразливістю до проблем:

 • учень може виявити і точно сформулювати проблеми, які інші не побачили;
 • допитливий, легко знаходить скриті недоліки чи переваги предметів, явищ. Любить задавати питання, не задовольняється простою відповіддю;
 • любить антиципацію суперечностей, робить цікаві припущення;
 • формулює дефініцію проблеми, відкриваючи нові значення, пробіли у знаннях, формулює питання, які стимулюють нові пізнавальні пошуки.

5.    Характеризується старанністю:

 • може старанно, вичерпно закінчити особливо складні творчі роботи. Присвячує їм багато часу, виражаючи свої думки і почуття.
 • його праці естетично оформлені і представлені.

Особистісні характеристики:

 • Відкритість розуму і прагнення новизни. Толеранція двозначності і суперечності. Учень прагне нових завдань, цікавиться складними і суперечливими проблеми, які не мають простих рішень. Для розв’язку проблем використовує різні джерела інформації, при цьому суперечлива інформація не є причиною зупинки роботи чи надмірної нервозності.
 • Незалежність і сміливість. Учень відкидає відомі схеми, може раціонально відстоювати власну думку, сміливо протистоїть тенденціям, не боїться ризикованих рішень, не укриває своїх часто непопулярних рішень, тому йому приписуються бунтівливі схильності. З успіхом виходить з непевних і ризикованих ситуацій.
 • Витривалість, опір, концентрація на завданні. Учень легко концентрується на творчих проблемах, може це робити протягом довгого часу. Відчуває радість від самого процесу творення, а не від нагород і зовнішніх оцінок.

Учителю складно працювати з творчими учнями. У роботі з ними виникають такі проблеми:

1.Загроза дисципліні. Учителю складно відрізнити погану поведінку учня від творчої поведінки. Складну ситуацію в класі створює розбіжна (дивергентна) поведінка творчого учня, якого не задовольняє єдина відповідь або єдине питання. Поведінку творчого допитливого учня на уроці, який хоче отримати нестандартну відповідь на питання, що його цікавлять, використовують інші учні для того, щоб затратити час уроку і не працювати. Відтак творчі учні можуть створювати загрозу процесу учіння, дисципліні на уроці. Найпростіше у цій ситуації застосовувати санкції щодо творчих учнів.

2.Неочікувані відповіді. Творчі учні легко творять дуже оригінальні відповіді і неочікувані рішення проблем, якщо їх до цього заохочувати.

3.Несподівано складні питання. Творчі учні схильні задавати питання, на які ні вчителі, ні батьки часом не можуть дати відповідь. Учні виявляють зв’язки. не зовсім зрозумілі для вчителя, і які залишаються незрозумілими навіть після довгих пояснень дитини.

4.Здогад. Творчий учень може швидко здогадатися чи додуматися як вирішити проблему. Такі діти можуть робити припущення, близькі до істини, при цьому отримують велике задоволення. Вчителі більше надають перевагу не здогадам, а логічному знаходженню істини. У той же час, у [2] підкреслюють, що не можна вважати рішення проблем шляхом здогаду неправильним. Потрібно тільки відрізнити розв’язки, отримані шляхом здогаду і не побудовані на знаннях, від сміливих припущень, які можуть скоротити нудний процес роздумів і привести до оригінального рішення.

5.Схильність до жартів. Однією з характеристик творчого учня є схильність до жартів, гумору. Часто це не подобається вчителям, особливо тоді, коли не розуміють суті жарту. Цей прийом використовують нетворчі учні, гумор яких виникає не з творчості, а з бажання руйнувати і нищити. Викладач повинен відрізняти різновиди гумору, які виникають або з творчості, або з бажання деструкції, тобто відрізняти учня творчого від простого бунтівника.

Таким чином, на основі узагальнень характеристик творчої молоді описана модель ідеального творчого учня. Творчість дитини потрібно оцінювати, застосовуючи критерії оригінальності і корисності по відношенні до кожної молодої людини індивідуально. Викладачі ж вимагають зовнішньої дисципліни і пізнавального конформізму.