Професія - “найпочесніша під сонцем“ (пам'ятка молодому вчителю)

 

"Малознаючий учитель – хмара без дощу,

лампа без світла,

джерело без води, тіло без душі".

 Я. Коменський.

Професія вчителя   -  "найпочесніша під сонцем".

Я. Коменський.

 У багатьох своїх працях  Я. Коменський сформулював ряд вимог до учителя:

 1.Учитель повинен бути чесним, наполегливим, працьовитим, бути  зразком доброчесностей.

2.Найбільша турбота вчителя – захоплювати дітей своїм прикладом.

3.Учитель повинен любити учнів і ставитись до них по-батьківськи.

4. Учитель повинен бути для учнів не тільки керівником, але й другом і охоронцем у всьому доброму.

Перед учителем Я.Коменський  ставить триєдине завдання:

1) щоб сам знав, чому він повинен вчити;

2) щоб міг інших навчати тому, що сам знає (тобто був дидактом і вмів бути терпеливим);

3) щоб він тому, що знає і може також хотів навчати інших;

4) щоб мріяв підняти інших до світла.

 "Урок, – за висловлюванням В.О. Сухомлинського, – основна ділянка навчально-виховного процесу, на якій учитель щоденно здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів. Урок є тією головною сферою інтелектуального життя вихованців, у якій повсякденно відбувається духовне спілкування навченого життям наставника і його вихованців, які вступають на перші щаблі життя". Тому підготовка учителя до уроку – тривалий і складний багатоаспектний процес. Недарма кажуть: до вдалого уроку треба готуватися все життя.

З погляду підготовки до конкретного уроку доцільно дотримуватися певних правил, які перебувають між собою у логічному взаємозв'язку:

 • систематично поповнюйте свою бібліотеку з урахуванням професійних потреб та інтересів;
 • щодня працюйте над удосконаленням власної ерудиції;
 • розміщуйте книги, інші матеріали в системі;
 • систематизуйте навчальний матеріал, дотримуючись принципу тематичності;
 • опрацьовуючи інформаційні джерела, робіть виписки, дотримуючись карткової системи;
 • інформаційні картки розміщуйте за тематичним принципом;
 • майте добре обладнане робоче місце;
 • підготуйте та раціонально розміщуйте канцелярське приладдя;
 • вчитуйтесь у програму, в зміст відповідного розділу теми, з'ясовуйте їх зв'язок з іншими темами;
 • ознайомтеся зі змістом навчального матеріалу щодо теми в підручнику;
 • доберіть додатковий навчальний матеріал з потрібної теми;
 • чітко визначте мету і замисел уроку;
 • уявіть конкретний клас, учнів;
 • мобілізуйте необхідні методи навчання;
 • доберіть необхідні засоби навчання (роздатковий матеріал, таблиці та ін.);
 • зіставте обрані методи, прийоми, засоби навчання з власними можливостями та можливостями учнів;
 • з'ясуйте значення маловідомих для учнів слів і підготуйтеся до їх пояснення;
 • складіть і змоделюйте структуру (сценарій) уроку;
 • складіть і запишіть план уроку;
 • доберіть і зафіксуйте додатковий матеріал (жарти, загадки, матеріали для гри та ін.);
 • продумайте прийоми використання наочних посібників, підготувавши необхідні пристрої;
 • підготуйте одяг; перед уроком огляньте свою зовнішність;
 • вголос, перед дзеркалом (з використанням магнітофону) продекламуйте вірш, якщо це передбачено планом уроку;
 • запитайте себе:—Ти готовий до уроку? — І впевнено відповідайте: — Так, я готовий до уроку!
 • будьте готові до непередбаченого "руйнування" вашого плану. Продумайте запасний варіант.

Досвідчений учитель, який має достатню психолого-педагогічну, фахову та методичну підготовку, проходить ці етапи швидко. А вчителю-початківцю треба ретельно дотримуватися запропонованої технології. Це забезпечить надійний фундамент для прояву професійної майстерності в майбутньому.

Варто зробити зауваження щодо важливого аспекту в системі підготовки до уроку. Він стосується раціонального використання робочого часу. На процес написання планів уроків витрачається багато часу (в середньому 30 хв на один план, а при 18-годинному тижневому навантаженні — 630 планів на рік, що становить 315 год). З наступного навчального року вчителю доводиться знову витрачати час на таку ж копітку роботу. Досвід творчо працюючих вчителів переконує, що цього можна уникнути. Треба виходити з міркувань, що при стабільних навчальних програмах можна скористатися попередньо написаними планами, творчо удосконалюючи їх залежно від змін у змісті навчального матеріалу, складу і можливостей учнів класу, нових засобів та методів навчання.

3 цією метою слід дотримуватися такої схеми:

 1. Плани уроків писати в загальному зошиті з кожної навчальної дисципліни і для певного класу, щоб бачити систему роботи.
 2. У розгортці зошита ліву сторінку залишати чистою, а заповнювати планом праву.
 3. План треба складати з достатнім розкриттям змісту і ходу уроку, з повним методичним забезпеченням.
 4. Наступного року вчитель може скористатися уже готовим планом, доповнивши його (на сторінці ліворуч) новими прикладами, схемами, методами тощо. У наступні роки така творча робота над планами продовжується.

 

Література

 

Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - К.: Знання, 2006. - 312 с.

Історія педагогіки: курс лекцій.Навчальний посібник / К., 2004.- 171 c.