Досвід педагогічної діяльності О. Захаренка як цілісна система навчально-виховного процесу (Куліш С. М.).

Куліш Світлана Миколаївна,

учитель української мови і літератури

Байбузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради

Черкаської області

Учителева справа – виховати в дитині особистість,

яка здатна  не лише мріяти, але й втілити мрію у життя.
О. А. Захаренко

Досвід О. А. Захаренка є цілісною системою, що характеризується цілеспрямованістю, поліструктурністю, керованістю, взаємозв'язком і взаємодією компонентів, відвертістю, стабільністю, здатністю до постійного вдосконалення за рахунок резервів і до саморозвитку за рахунок подолання суперечностей, рішення нових задач, тому на даний час всі прислухаються до його ідей та настанов.

У своїй педагогічній діяльності використовую оцінювання учнів («Табель успішності та вихованості» або «екран успішності»).

«Екран успішності» дає можливість педагогу виставити всі поточні оцінки з предмету з використанням різних кольорів. В такому табелі оцінюється успішність учня, його старанність, суспільна активність, та можна дізнатися не тільки як навчається учень, але й коли він став навчатися гірше - і миттєво вирішити ту чи іншу проблему.

Організація емоційного життя учнів має важливе значення у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Для цього використовуємо рейтингову систему оцінювання. Оцінюється участь  учнів у різних заходах, святах, акціях, ведеться рейтинг їх поведінки на уроках, перервах. Олександр Захаренко вважав, що життя учнів і в школі, і поза нею повинно бути яскравим, незвичайним, насиченим романтикою, грою, гумором, оточеним необхідним емоційним фоном, музикою, творами і мистецтвом. Учні виступають не лише як спостерігачі, а й є активними учасниками процесу.

Про Захаренка говорили, що він ішов на крок вперед сучасності, тому ми молоді педагоги повинні так створювати і планувати свої уроки, щоб вони не були схожі, сам вчитель має обов'язково цікавитися різними сучасними методами та використовувати їх. На уроках української мови кожна винесена на опрацювання тема має розкрити красу слова, запалити любов’ю до оточуючого краю, України. Слово покликане створити на уроці атмосферу, сприятливу для плекання в юних серцях почуття патріотизму. Для мене, як і для кожного вчителя, найвищою нагородою є вдало проведений урок, на якому навчаю вільно, природно володіти материнською мовою, відчувати кожне слово, його значення, формую орфографічні навички та вміння. У учнів формується розуміння про те, що мова служить не лише для спілкування, а й для того, щоб думати й відчувати, щоб навчитись відкривати душу найповніше, найщиріше.

Олександр Захаренко зазначав, що родинне виховання здійснюється в значній мірі на основі історичного досвіду вітчизняної педагогіки та концептуальних положень А. Макаренка та В. Сухомлинського щодо ролі й місця сім'ї в духовному житті особистості, в її всебічному розвитку. Проблеми сім'ї, родини, які успішно вирішувалися прославленим педагогічним колективом, є актуальними і життєво важливими для сучасної педагогіки в період модернізаційних змін в національній системі освіти.

Педагог-новатор глибоко розумів значення сім'ї та родини у становленні молодої людини, адже вона є основою формування особистості, найбільш впливовим чинником усього виховного процесу. За переконаннями Захаренка сім'я виховує дитину вже тим що вона є: повна чи неповна, щаслива чи не дуже, сувора чи безталанна, відкрита чи замкнута. Виховує все: ранкова посмішка, коротка, побіжна розмова, невимитий посуд на столі, розмова матері з подругою по телефону, батькова метушня зі зламаним дверним замком, бабусині скарги на здоров'я, клопотання біля хворого братика. Виховує дух сім'ї, її характер, вся атмосфера будинку. Але будинок — це не декілька кімнат і кухня. Це світ сім'ї, родини. Олександр Антонович Захаренко вважав, що школа повинна була зробити для особистості такі умови для виховання щоб, навчити, підготувати її до великої ріки життя, надати можливість для всебічного розвитку, щасливу молодість, любов і почуття братерства, давши тим самим суспільству певну гарантію.

Педагог говорив, що людина велика то чи мала завжди схожа на струмок, що має два найперші джерела. Ті джерела — сім'я і школа. І якщо в них вода чиста, прозора, освячена вічними ідеалами, ріка буде повноводна і дужа, а в пору зрілості атестат про середню освіту стає ще й громадянським документом з гарантією для суспільства на довгі роки.

Школа відіграє важливу роль у формуванні родинного виховання , незважаючи на те що чи це сільська школа чи міська школа. Вся діяльність навчально-виховного закладу має будуватися на позитиві. Педагогом зазначається про те, що школа тримає під контролем взаємини учнів у сім'ї, виконання ними своїх обов'язків по відношенню до рідних.

Тобто, школа постійно дбає про те, щоб своєю працею, життям, поведінкою кожний учень приносив у сім'ю радість успіху, здобутої перемоги, подоланих труднощів. І важливим правилом для трудового колективу є те, що потрібно якнайменше викликати батьків до школи, щоб скаржитися на дітей. Поряд із цим вчитель повинен акцентувати увагу на тому, щоб навчити дітей любити своїх батьків, щоб діти бачили у своїх батьках шанобливих громадянин, авторитетних батьків, щоб діти бачили, що батьки насамперед піклуються про їхнє здоров'я та про них взагалі.

Тому на уроках української мови і літератури намагаюся присвятити хвилинку  формуванню родинного виховання, тому, що вчитель - це лікар, який лікує душу дітей, він повинен розуміти дітей і знаходити з ними спільну мову, допомагати у скрутну хвилину. На мою думку, саме такими виховним хвилинками вчитель допомагає дитині зрозуміти те, що вона може звернутися за підтримкою не тільки до батьків, а ще й до вчителя. Ще звертаючись до висловлювань О. Захаренка, зазначу, що батьки не повинні надмірно опікувати дітей, потрібно донести дитині що надалі її чекає «широка дорога» у майбутнє і вона зараз повинна навчитися долати деякі труднощі самостійно, тому, проводячи на уроках хвилинки виховання, приємно чути від дитини про подолання певних труднощів самостійно - це і є перші кроки до родинного виховання.

Школа для учня стає другою родиною. Учень відчуває себе вільно, як у батьківській хаті. Захаренко О. зазначав, що сім'ю у вихованні дітей не може підмінити ні школа, ні громадськість, оскільки у кожного з них своя соціальна роль у цьому процесі. Тому протягом усієї своєї педагогічної діяльності Олександр Антонович приділяв прискіпливу увагу родинному вихованню, розглядаючи його як пріоритет у системі всього виховання. Я вважаю, що корені розвитку особистості знаходяться в сім'ї, а школі належить згуртувати навколо себе всі засоби впливу на особистість з високою, яскравою метою виховати, навчити, підготувати її до великої ріки життя, надати можливість для всебічного розвитку, щасливу молодість, любов і почуття братерства, давши тим самим суспільству певну гарантію.

Поряд з цим я акцентую увагу на тому, як навчити дітей любити своїх батьків, рідних. Педагогічний колектив повсякчас піклується про те, щоб духовний світ батька, матері, дідуся, бабусі, інших рідних та близьких викликав шанування, вдячність, захоплення в дитини. Усвідомлюю, що ці якості виховується тоді, коли вчительські настанови втілюються в практичні дії дітей, коли в сім’ї створюється атмосфера взаємної зобов’язаності.  Виховна робота у власній педагогічній діяльності спрямована на те, щоб діти змалку були вдячні рідним та допомагали їм. Повагу до старших, до людей, що народили і виростили, дали можливість щасливо жити і радіти життю вчений-новатор вважав „святим і непорушним законом життя людини”. Він закликає не губити його новими модними лозунгами на кшталт „Старі заслуги нам не потрібні”, інакше зміст життя втрачається.

На мою думку, успіху в родинному вихованні можна досягти за умов активної взаємодії батьків зі школою. Батьки мають невпинно займатися самоосвітою, дослухатися до педагогічних рекомендацій вчителів, підтримувати авторитет школи, вчителя, враховувати індивідуальні особливості своїх дітей, брати участь у всіх шкільних заходах. Родинне виховання, вважав педагог-науковець, – це системна і систематична робота школи щодо впливу на сім’ю, родину, а через неї – на особистість школяра задля формування у нього моральних переконань. Та найголовніше що зазначав О. А. Захаренко, що найбагатше - це здоров'я дитини, яке вона може оцінити, коли втратить. Тому,  не зважаючи на всі труднощі: економічні, соціальні, екологічні боротися за збереження та зміцнення здоров'я школярів, адже це той фундамент, який не повинен зламатися ні за яких обставин.

Організовуючи свята з вивчення української мови та літератури, намагаюсь приділити увагу вивченню рідної мови та спільній активній діяльності дітей і батьків, які допомагають у їх проведенні. Деяким батькам такі заходи допомагають зблизитися з дитиною, знайти з нею спільну мову, адже кожна дитина повинна розуміти, що батьки ніколи не хочуть зробити гірше для неї. Використовуючи досвід О.А.Захаренка у своїй педагогічній діяльності, я спираюсь на всі його життєві гасла, а також на методи роботи та виховання, адже всі вони є актуальними на сьогодні і допомагають, коли ти тільки починаєш ставати на тернистий шлях вчителя, адже педагог-новатор пройшов сам весь цей шлях, діставшись до вершин.

Підсумовуючи сказане, я хотіла б підкреслити, що поради мудрого педагога О. А. Захаренка без перебільшення можна вважати коштовними скарбами: народжені гарячим серцем з любов’ю до дитини, осмислені холодним розумом і вірою в щасливе майбутнє вихованців та повинні стати Азбукою педагогічної майстерності кожного вчителя, кожного батька й матері – Азбукою не тільки в значенні азів, основи, фундаменту, на якому має вибудуватись власна струнка система стосунків, принципів, напрямків роботи, а й комплекс обов’язкових компонентів, без яких взагалі неможлива будь-яка виховна система.

Список використаних джерел.

  1. Крутенко О. В. Діалог через роки і відстані / Упоряд. О. Крутенко, Ю. Міцай. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2010. – 129 с.
  2. Використання ідей О. А. Захаренка у сучасному навчальному закладі  / [Електроний режим] Світовид : [ сайт ]. – Режим доступу

http://svitovid6.webnode.com.ua/news/vikoristannya-idej-o-a-zakharenka-u-suchasnomu-navchalnomu-zakladi/

3.  Педагогічні ідеї О. А. Захаренка, реалізовані в Сахнівській школі. / [Електроний режим] / EDU DUREKT : [ сайт ]. – Режим доступу : http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=6563&chapter=1 http://www.edudirect.net/sopids-609-4.html